» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjePrzyszła pora na podsumowanie ubiegłego roku. Chcemy przedstawić Wam to, co udało nam się osiągnąć dzięki Waszemu wsparciu.
W roku 2014 braniewscy inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzili 195 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz porzuconych lub rannych zwierząt.
To o 30 interwencji więcej, niż w roku 2013. Wynika to z większej świadomości ludzi, którzy wiedzą, że przypadki znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać odpowiednim organom lub stowarzyszeniom.
Niektóre interwencje zakończyły się wyrokiem skazującym. W roku 2014 zapadły cztery wyroki skazujące.
Udało nam się wydać do adopcji 26 psów i 13 kotów. W chwili obecnej pod naszą opieką znajduje się 11 psów czekających na swoją szansę oraz 17 kotów, wszystkie dorosłe.
Zakupiliśmy nowe, ocieplone budy dla psów pod naszą opieką. Opłaciliśmy setki zabiegów ratujących życie zwierzętom chorym lub po wypadkach. Opłaciliśmy zabiegi kastracji lub sterylizacji kotów i psów z interwencji.
Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne dzieci w przedszkolach braniewskich.
W październiku przeprowadziliśmy V Braniewską Galę na rzecz zwierząt, podczas której wręczyliśmy statuetki Dar Serca.
Wspólnie ze sklepem Netto w Braniewie przeprowadzamy akcję "Pomagam zwierzakom przetrwać zimę"- akcja wciąż trwa.
26 listopada protestowaliśmy pod Sejmem, by sprzeciwić się projektowi ustawy, pogarszającemu warunki ochrony zwierząt, na których przeprowadza się doświadczenia.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.