» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Akcje22 MAJA - DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT


Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku.
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Ustawa zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
Już we wtorek będziemy w Warszawie przed Sejmem, po to, by myśliwi nie łamali praw zwierząt, by otrzymali między innymi zakaz szkolenia i używania żywych zwierząt np. lisów, małych warchlaków itp. do szkolenia psów i ptaków wykorzystywanych w polowaniach.
Ustawa o ochronie zwierząt zakazuje straszenia i drażnienia zwierząt, a mimo to myśliwi łamią prawa zwierząt.
Wyobraź sobie małego liska zamkniętego w klatce, który nie wie, że pies nie jest w stanie go rozszarpać i za każdym razem, gdy rozszalały pies dopada klatki, przerażony lisek "umiera ze strachu".
Cztery lata temu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu trafiła sprawa myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego "Wieniec". Powodem dociekań prokuratorskich było ustalenie okoliczności polowania na dzika przy wykorzystaniu pojazdu terenowego. Myśliwi mieli taranować pojazdem dzika do chwili aż ten osłabł zupełnie. Jeden z myśliwych miał zabrać wtedy z samochodu siekierę i tą siekierą dobić wycieńczone zwierzę. Polski Związek Łowiecki postanowił ukarać dyscyplinarnie myśliwego, ale tego który organom ścigania zgłosił fakt znęcania się na zwierzęciem.
By nie dopuścić do takich sytuacji będziemy 26 maja przed Sejmem, OTOZ Animals i wiele innych organizacji broniących praw zwierząt.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.