» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeTuż przed feriami zimowymi klasy drugie ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II zorganizowały zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających pod opieką OTOZ Animals.
Zbiórkę poprzedziły zajęcia o tematyce związanej z pomocą dla naszych czworonożnych przyjaciół. Efektem tych zajęć były plakaty zachęcające do niesienia pomocy zwierzętom oraz zbiórka karmy. W piątek, 23 stycznia 2015r. uczniowie klasy II c wraz z panią Joanną Głuchowską, odwiedziły porzucone zwierzęta przebywające pod naszą opieką, by dostarczyć zebraną karmę. Dzieci spotkały się również z pracownikami ZOO.
Wszystkie dzieci były bardzo przejęte swym zadaniem i choć torby były dość ciężkie, każdy chętnie je dźwigał, by pomóc zwierzętom przetrwać trudny, zimowy czas.
Dziękujemy!!!

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.