» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeUprawomocniło się postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odrzucającego skargę cyrku Arena na zarządzenie Burmistrz miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2016 roku Nr 127/2016 w przedmiocie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność gminy miejskiej Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Braniewo, to jedno z nielicznych miast w Polsce, jeśli nie jedyne, któremu udało się wygrać z cyrkiem. Prezydent Elbląga na wiadomość o składanych przez cyrki skargach do Sądów Administracyjnych wycofał się z wcześniejszej decyzji zakazującej na terenie Elbląga organizowania wystąpień cyrkowych z udziałem zwierząt. Braniewo, małe miasteczko dalej trwało w słusznym postanowieniu nieugięcia się pod naciskiem cyrkowców.
Niestety otrzymaliśmy niedawno wiadomość, że kolejny cyrk, tym razem cyrk Zalewski złożył skargę do Sądu na postanowienie Burmistrz Braniewa. Tak jak poprzednio Burmistrz Braniewa będzie walczyła o to, by nasze miasto nie przykładało ręki do niewoli, bólu, ciągłego strachu, samotności i ogromnego, niewyobrażalnego dla ludzi cierpienia zwierząt w cyrkach.
Nie wszyscy mają świadomość, że zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich klimacie, że oderwane są od stada i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji z innymi przedstawicielami swojego gatunku, że przetrzymywane są w stalowych klatkach, które opuszczają tylko na czas występów. Zwierzęta cyrkowe są nieustannie przewożone z miejsca na miejsce, co staje się dla nich źródłem dodatkowego stresu. Standardową techniką szkolenia zwierząt cyrkowych jest stosowanie kar cielesnych - nikt bowiem nie zmusiłby inaczej słonia, aby stanął na głowie. Zwierzęta są silne, więc do ich kontroli wykorzystuje się środki pełne przemocy i leki uspokajające. Ponieważ tresura odbywa się poza zasięgiem wzroku publiczności, prawda o jej przebiegu pozostaje większości nieznana widzom. Pod płaszczykiem edukacji pokazuje się dzieciom uwięzione, zachowujące się wbrew własnej naturze, ośmieszone zwierzęta. Nagminny jest widok kręcącego się w klatce jak w hipnotycznym transie czy kiwającego się godzinami zwierzęcia, świadczy to o chorobach psychicznych spowodowanych brakiem przestrzeni i możliwości ruchu. Sytuacje obserwowane podczas występów nie oddają w pełni bólu i cierpienia zwierząt, jakie mają miejsce między występami, podczas tresury i dalekiego transportu.
Zdjęcie pochodzi z Twittera PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.