» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Akcje31 sierpnia otrzymaliśmy dla zwierząt przebywających pod naszą opieką nieużywane, ocieplone budy. Budy w ilości 5 sztuk przekazano nam na podstawie decyzji Pana Mariana Podziewskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z inicjatywy Warmińsko Mazurskiego Urzędu w Olsztynie Wydział Obsługi Urzędu Oddział Drogowego Przejścia w Grzechotkach.
Dziękujemy z całego serca za pomoc, za pamięć o naszych braciach mniejszych, bo dzięki Wam psiaki będą miały ciepłe i suche schronienie podczas mroźnych dni.
Budy są solidne, ciepłe, wykonane z desek, dwuizbowe składające się z przedsionka i komory właściwej, co będzie chronić psa przed podmuchami zimnego powietrza.
Jeszcze raz w imieniu naszych podopiecznych dziękujemy!

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.