» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjePetycja w sprawie wprowadzenia zakazu utrzymywania psów na łańcuchach.
Treść petycji:
Do: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ja, niżej podpisany, domagam się od ustawodawcy podjęcia działań na rzecz wprowadzenia ustawowego zakazu trzymania psów na łańcuchach.
Uważam to za praktykę niehumanitarną i barbarzyńską, która nie przystaje do wymogów cywilizacyjnych nowoczesnych państw. Należy przy tym podkreślić, że są one całkowicie zakazane w wielu stanach USA, a także w Europie m.in. na Węgrzech, w Austrii.
Zachowanie takie prowadzi do spaczenia psychiki zwierzęcia, może wywoływać patologiczną agresję i sprawia, że zwierzę staje się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.
Tym samym, celowe jest całkowite zakazanie podobnych zachowań i przewidzenie odpowiednich sankcji za naruszanie takiego zakazu.
Klikając w link poniżej wejdziecie Państwo na stronę poświęconą akcji zrywania łańcuchów prowadzoną przez OTOZ Animals
http://zrywamylancuchy.otoz.pl/

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.