» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Akcje

Drodzy Państwo!
Dziękujemy serdecznie za przekazanie nam w roku 2015 darowizny oraz za wskazania w deklaracjach podatkowych za 2014 rok nas, jako organizację, której Państwo przekazali 1% od podatku dochodowego.
Dzięki Państwa wsparciu przez kolejny rok mogliśmy przeprowadzać interwencje, których celem jest skuteczna pomoc zwierzętom.
Środki jednoprocentowe oraz darowizny zebrane w 2015 roku pozwoliły nam na przeprowadzenie 125 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym: 88 interwencji dot. psów, 9 interwencji dot. kotów, 6 interwencji dot bocianów, 5 interwencji dot koni, 4 interwencje dot krów, 3 interwencje dot kawek i jaskółek, 1 interwencja dot lisa, 1 interwencja dot łabędzia, 1 interwencja dot bobra, 1 interwencja dot gołębi, 1 interwencja dot sów, 1 interwencja dot wrony, 1 interwencja dot byka, 1 interwencja dot kur, 1 interwencja dot zająca. Skierowaliśmy 9 zawiadomień na policję dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, oraz 9 zawiadomień dotyczących podejrzenia popełnienia wykroczenia. Wzięliśmy udział w 12 rozprawach sądowych o znęcanie się nad zwierzętami, w których występowaliśmy jako oskarżyciel posiłkowy.
Dzięki Wam udało nam się opłacić zabiegi weterynaryjne ratujące zdrowie lub życie, kastracje i sterylizacje 97 kotów, 84 psów, 4 koni, 1 lisa, 1 bociana, 1 wrony, 1 sowy, 1 jerzyka, 1 gołębia. Również dzięki Wam kupujemy naszym podopiecznym dobrej jakości karmę. W chwili obecnej pod naszą opieką przebywa 8 dorosłych psów oraz 3 małe kocięta i 14 dorosłych kotów. Udało nam się wydać do adopcji 38 psów oraz 44 koty.
Psy przebywające pod naszą opieką dostały nowe, ocieplone budy, udało nam się również ocieplić kojec dla kociąt. Podarowaliśmy 3 budy właścicielom, których nie stać było na zakup budy dla psa w Żelaznej Górze, w Zagajach i w Młotecznie.
Prowadzimy edukację humanitarną: spotkaliśmy się z harcerzami w Klubie Garnizonowym, z uczniami pierwszej klasy o profilu wojskowym w braniewskim liceum, z uczniami klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Braniewie, z uczniami szkoły podstawowej w Słobitach, z uczniami Gimnazjum nr 1 w Braniewie. Przeprowadziliśmy prelekcję w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury dla uczniów gimnazjów i szkół średnich na temat filmu "Duchy wielkiej machiny".
Zorganizowaliśmy 4 razy "Spacer na cztery łapy", przeprowadziliśmy akcję "Karp" przed Świętami Bożonarodzeniowymi. Zorganizowaliśmy całoroczną zbiórkę karmy dla zwierząt w NETTO.
Dziękujemy za pomoc w roku 2015. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie, które świadczy o wrażliwości na potrzeby cierpiących zwierząt.
OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie
Nr konta dla darczyńców: 79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.