» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeSzanowni Państwo,
Rozpoczynamy coroczną akcję "Karp"! Przypominamy, że będziemy przeprowadzać kontrole w wybranych hipermarketach, sklepach i ryneczkach, w Braniewie. Kontrolując będziemy korzystać z wytycznych GLW. W przypadku naruszenia przepisów i braku chęci dostosowania się do zaleceń, będziemy informować policję bądź insp.wet. oraz będziemy składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 u.o.z.
Art. 6 ust. 1a. "Zabrania się znęcania nad zwierzętami".
Ust. 2. "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
pkt 18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie".
Co roku w Polsce w małym stopniu poprawiają się warunki utrzymywania ryb w centrach handlowych, ale w ok. 20 proc. kontrolowanych marketach wciąż musimy podejmować zdecydowane czynności interwencyjne. Częściej interweniujemy na targowiskach będąc świadkami przenoszenia karpi za skrzela, zbyt dużego zagęszczenia ryb (przyp. min. 1l wody na 1kg masy ciała), nieumiejętnego ogłuszania, wykładanie żywych karpi na lady, brak napowietrzenia pojemników z wodą, w których znajdują się zwierzęta, wkładanie żywych ryb do foliowych siatek bez tzw. ożebrowania.
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej przy Państwowej Akademii Nauk przeprowadził badania nad optymalnym sposobem przenoszenia żywego karpia, na podstawie których, Główny Inspektorat Weterynarii opracował wytyczne postępowania przy sprzedaży żywych karpi. Jest to obecnie jedyny dokument stanowiący urzędową wykładnię przepisów prawa dotyczącą karpi. Ponadto, przypominamy, iż zgodnie z art. 34a Ustawy ochronie zwierząt to właśnie Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów zawartych w Ustawie. Niestety, praktycznie nie ma możliwości nadzoru powyższych wymogów w stosunku do konsumentów. Faktycznie konsumenci po zakupie żywego karpia, np., w hipermarkecie, gdzie temperatura powietrza jest w okolicach 20oC, kontynuują zakupy, co prowadzi w większości przypadków do śmierci spowodowanej uduszeniem.
Zawartość tlenu w wodzie jest ściśle związana z temperaturą wody; im większa temperatura tym szybciej tlen się z niej ulatnia, natomiast w przypadku transportu karpia bez wody należy mieć świadomość, iż oddychanie przez skórę to zaledwie 30 % całej wymiany gazowej, także progresywny udział procesów beztlenowych w metabolizmie jest zależny również od czasu. W związku z powyższym, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, zaleca się by przy temperaturze powyżej 10oC transport nie przekraczał 20 minut.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.