» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeW dniach 21-22 grudnia 2016 roku inspektorzy d.s. ochrony zwierząt OTOZ Animals przeprowadzili kontrolę postępowania z żywymi rybami w ramach akcji "Karp".
Celem akcji było powstrzymanie okrutnych praktyk stosowanych w handlu żywymi rybami. Podczas kontroli kładliśmy szczególny nacisk na:
  Czystość wody w basenikach w których przetrzymywane są żywe ryby,
   Zagęszczenie ryb w basenikach,
    Napowietrzenie wody,
     W jaki sposób ryby są wyciągane z wody, nie powinny być rzucane i wyciągane za skrzela,
      Czy ryby są uśmiercane w punkcie sprzedaży,
       W jaki sposób przebiega transport żywych ryb po ich kupnie.
       Podczas tegorocznej akcji skontrolowaliśmy 4 miejsca w Braniewie i jedno we Fromborku, przeprowadzając 6 wizyt kontrolnych.
       We Fromborku w kontrolowanym sklepie rybnym zrezygnowano ze sprzedaży żywych ryb, w Braniewie w skontrolowanych supermarketach NETTO I Intermarche oraz osiedlowym sklepie na Koloni Wojskowej również zrezygnowano ze sprzedaży żywych ryb. Żywe ryby sprzedawano jedynie na braniewskim rynku w dwóch punktach.
       Najczęstszym błędem popełnianym przez sprzedających było zbyt duże zagęszczenie ryb w zbyt małym baseniku z wodą. Podczas kolejnej kontroli ilość ryb w stosunku do powierzchni wody była mniejsza. Kolejnym błędem była brudna woda. To również zostało zmienione jeszcze przy inspektorach.
       Woda w basenach była napowietrzana, sprzedawane ryby wyławiano podbierakiem, żaden sprzedawca nie sprzedawał żywych ryb do reklamówek i worków foliowych owijających żywą rybę.
       Tegoroczne kontrole zakończono jedynie pouczeniami, w żadnym przypadku nie było konieczności powiadamiania policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sprzedających.
       Naszym celem jest uświadomienie ludzi, że ryby jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczami. Człowiek jest im winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Ryby nie posiadają strun głosowych. W hipermarketach, czy na rynkach nie usłyszymy zatem wycia z bólu, czy też krzyku wzywającego pomocy, co w naturalny sposób odstraszałoby część klientów.

       © Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.