» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Akcje

Porzucone zwierzęta przebywające pod opieką braniewskiego OTOZ Animals otrzymały od Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych wspaniały dar. Dwa estetyczne i trwałe kojce dla psów oraz cztery budy. Dzięki nowym kojcom, mogliśmy przenieść psy trzymane w małych boksach, do nowego, wygodniejszego miejsca.
Dziękujemy z całego serca Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu Prezesowi Zarządu SKOK UBEZPIECZENIA, Pani Iwonie Kosakowskiej-Niedbalskiej pełnomocnikowi ds. ISO, Panu Jackowi Jewuła kierownikowi zespołu marketingu oraz Pani Magdalenie Stanny.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.