» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeStarosta braniewski Leszek Dziąg bierze udział w naszej akcji "Adoptuj nie kupuj".
Pan starosta od 7 lat, czyli od momentu powstania braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals czynnie wspiera nasze działania. Robił i robi to nie tylko w czasie piastowania urzędu starosty, ale również w tym czasie gdy starostą nie był. Zarówno pan starosta jak i jego żona Pani Teresa Drabińska Dziąg, która jest znanym internistą w Braniewie, co roku brali udział w organizowanym przez OTOZ Animals koncercie charytatywnym na rzecz zwierząt, od 7 lat zaliczają się do naszych przyjaciół i zawsze możemy na nich liczyć.
Tym razem Pan starosta również nie odmówił naszej prośbie. Bez wahania zgodził się wziąć udział w akcji adopcji zwierząt ze schronisk.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.