» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeOgromnie dziękujemy nauczycielom prowadzącym szkolny Wolontariat i Samorząd Uczniowski, dziękujemy uczniom ich rodzicom, dziękujemy dyrekcji szkoły i jej pracownikom za zbiórkę karmy i przekazanie jej porzuconym zwierzętom przebywającym pod naszą opieką.
W Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie, przez cały listopad odbywała się pod hasłem: _ Paczka dla zwierzaka_ zbiórka karmy dla zwierząt, przebywających pod opieką OTOZ Animals w Braniewie. W akcję prowadzoną przez Szkolny Wolontariat i Samorząd Uczniowski chętnie włączały się wszystkie dzieci, rodzice oraz pracownicy Szkoły. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce. Cieszymy się, że tak wielu uczniów z klas 0 _ VII wzięło udział w naszej akcji, a los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny.
Dziękujemy z całego serca za pamięć!

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.