» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

AkcjeChcesz realnie pomóc zwierzętom w potrzebie? Jesteś dorosły/dorosła i możesz poświęcić swój wolny czas ratowaniu zwierząt? Zostań wolontariuszem - Inspektorem OTOZ Animals.

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt?

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele, ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać. Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami

Co należy do zakresu działań Inspektora?

1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (nowelizacja 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne uczestnictwo w zapewnieniu pomocy krzywdzonym zwierzętom.
3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
6. Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
7. Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
8. Współpraca ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals, we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
9. Pomoc zwierzętom przebywającym pod opieką OTOZ Animals w Braniewie.

Co zrobić, aby zostać Inspektorem?

Na początku należy zadać sobie pytanie, czy mamy na tyle czasu i sił. Często pomoc zwierzętom odbywa się kosztem wolnego czasu, spotkań ze znajomymi etc. Ponadto dodatkowo bywa, że podczas interwencji spotkamy się z wyjątkowym okrucieństwem wobec zwierząt. Towarzyszą temu właściciele, którzy nie są do nas dobrze nastawieni. Jeśli mimo to jesteś zdecydowany, że chcesz pomagać - wyślij nam swoje CV (e-mail: m.hynko@otoz.pl) i kilka zdań uzasadniających Twoją chęć przystąpienia do Inspektoratu. Z osobami, które się do nas zgłoszą - spotkamy się, aby szczegółowo przedstawić działalność Inspektoratu w Braniewie. Następnie chętni przejdą przeszkolenie tak, aby ich przyszła praca na rzecz zwierząt była skuteczna, zgodna z prawem, a także dla nich samych bezpieczna. O przyjęciu do grona Inspektorów zadecyduje pomyślne zaliczenie testu kończącego szkolenie, a następnie opinia Inspektorów po 3-miesięcznej działalności.

  Kto nie może zostać Inspektorem?

   - osoba, która potrafi jedynie krytykować i narzekać, a jednocześnie sama nie przedstawia sposobów rozwiązywania problemów oraz nie angażuje się w żadną działalność,
    - osoba, która przy każdej okazji swój brak zaangażowania tłumaczy pracą, nauką, życiem rodzinnym itp.,
     - osoba, która swoją pomoc widzi wyłącznie w użalaniu się nad losem zwierząt oraz oczekiwaniu, że to inni "coś" zrobią,
      - osoba, która oczekuje wdzięczności za poświęcenie swojego czasu i włożoną pracę.

      Dlaczego warto przyłączyć się do OTOZ Animals?

      Pomimo, że działalność Inspektoratu opiera się na wolontariacie, niejednokrotnie wymaga ona od jej członków dużego zaangażowania, a czasem nawet nakładu środków pieniężnych. Inspektor częściej spotyka się z wrogością właścicieli zwierząt oraz hipokryzją i lekceważeniem osób, których obowiązkiem jest zapewnienie opieki zwierzętom, aniżeli z wdzięcznością. A jednak Inspektorat tworzą ludzie, którym przyświeca wspólny cel i którzy nie zważając na wszystkie utrudnienia znajdują czas i siły, żeby pomagać; od najbardziej realnej pomocy czyli sprzątania, karmienia, wyprowadzania na spacery, po spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach czy organizowanie akcji adopcyjnych i wielu innych przedsięwzięć mających na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt. W tym wszystkim najważniejsza jest świadomość, że pomaga się tym, którzy sami się nie obronią. Cieszy nas każda mała zmiana; poprawa warunków psa na podwórku, która zwykle nic nie kosztuje - wystarczy trochę dobrej woli, cieszą liczne zaproszenia ze szkół, aby mówić najmłodszym o potrzebach i prawach zwierząt, a najbardziej cieszą adopcje - kiedy widzimy psa czy kota po przejściach czy to z interwencji, czy z przytuliska już w nowym, dobrym domu.

     © Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.