» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Akcje24 kwietnia nazywany jest również Międzynarodowym Dniem Przeciwko Wiwisekcji.
Każdego roku miliony zwierząt na całym świecie poddawane są testom laboratoryjnym i inwazyjnym zabiegom polegającym na aplikowaniu im drażniących substancji chemicznych na skórę, zakrapianiu oczu, zmuszaniu do wdychania drażniących oparów, narażaniu na ekstremalne temperatury, wywiercaniu otworów w czaszkach oraz wielogodzinnym unieruchamianiu w specjalnych urządzeniach. Najłagodniejsze dolegliwości, z jakimi zmagają się na co dzień, dotyczą podrażnień, chorób skóry i oczu, ale zdarzają się też ciężkie upośledzenia, choroby i wypadki, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, uduszenie. Duża część wykorzystywanych w ten sposób zwierząt umiera po długotrwałej chorobie będącej skutkiem eksperymentów.
Najczęściej stosowane na zwierzętach praktyki, to podrażnienie oczu i badanie dawki śmiertelnej. Eksperyment polegający na badaniu stopnia podrażnienia oka polega na zaaplikowaniu chemikaliów do oczu zwierząt. Najczęściej wybiera się króliki albinosy, które nie mają kanalików łzowych, przez co toksyczne chemikalia nie są wymywane, przy czym unieruchamia się całe ciało zwierzęcia podczas badania, a powieki przytrzymują specjalne klipsy. Eksperyment ma na celu zbadanie stopnia uszkodzenia oka, które może obejmować zapalenie tęczówki, owrzodzenia, krwawienia, znaczące pogorszenie lub utratę wzroku. Oprócz tych obrażeń, część zwierząt łamie sobie kręgosłup, chcąc uniknąć bólu, gdy toksyny aplikowane są bez znieczulenia, co zdarza się bardzo często.
Badanie ostrej toksyczności polega natomiast na karmieniu na siłę zwierząt pokarmem zatrutym przez silną dawkę detergentów. Eksperyment stosuje się w celu określenia, jakie stężenie substancji jest w stanie zabić 50% grupy eksperymentalnej. Podanie najwyższej dawki wywołuje silne bóle brzucha, biegunkę, drgawki, krwawienie ze wszystkich otworów ciała oraz paraliż, który doprowadza do śmierci. Zwierzęta poddaje się też różnym innym działaniom, wywołującym ich wielkie cierpienie, w tym m.in. wypalaniu skóry królików przez smarowanie jej substancjami żrącymi czy pompowanie wielkich ilości mydła do żołądków szczurów, co powoduje bolesną i długotrwałą agonię.
W 2014 roku Rząd przyjął nowe prawo ochrony zwierząt laboratoryjnych. Chodzi o zmniejszenie cierpienia zwierząt laboratoryjnych poprzez ograniczenie liczby prowadzonych badań naukowych uniemożliwiając realizację tych, które można uznać za zbędne lub nieuzasadnione. Dodatkowo ma zostać położony większy nacisk na korzystanie z metod alternatywnych lub ograniczających ból i cierpnie zwierzęcia.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.