» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeOtrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców Krzewna z Gminy Braniewo, proszących nas o pomoc młodemu bocianowi. Bocianek przyszedł na świat bardzo późno, nie potrafił jeszcze latać, nie opuszczał gniazda, a jego rodzice odlecieli parę dni temu. Gniazdo usytuowane było na słupie energetycznym. Mieszkańcy nie wiedzieli jak mu pomóc. 16 sierpnia parę osób z Krzewna przyjechało do Braniewa do Urzędu Gminy prosząc o pomoc dla młodego bociana. Oprócz tego wczoraj w sprawie bociana do Gminy dzwonili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, którzy gotowi byli natychmiast ściągnąć bocianiątko ze słupa, gdy tylko Urząd Gminy w Braniewie powiadomi energetyków aby wyłączyli prąd.
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W tym przypadku to właśnie wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki w myśl art. 60 ust. 1 ustawy miał obowiązek podjąć działania w celu uratowania młodego bociana, objętego ochroną gatunkową. Miał taki obowiązek, ale nie wywiązał się z niego. A bocianiątko było coraz słabsze.
Dzisiaj po alarmującym telefonicznym zgłoszeniu do nas, natychmiast skontaktowaliśmy się z przedstawicielem Energi Panem Kućko, który parę minut po naszym zgłoszeniu wysłał do Krzewna energetyków z podnośnikiem. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, bo dzięki ich szybkiemu działaniu bocianek został uratowany.
W związku z tym, że od sierpnia współpracujemy z WWF, poprosiliśmy Wojciecha Andrearczyka, wolontariusza tej organizacji o przetransportowanie bocianiątka do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Jelonkach, prowadzonego przez naszą Anię. Wielkie podziękowania dla Wojtka z WWF za pomoc i wielkie serce dla zwierząt.
Dzięki wolontariuszom organizacji których celem jest pomoc zwierzętom, udało się uratować młodego bocianka. Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, osoba utrzymywana z naszych podatków, po raz kolejny udowodnił lekceważące podejście do swoich obowiązków oraz nagminne niewywiązywanie się z zadań jakie nałożył na niego Sejm. Gdyby liczyć na działania wójta, bocian na pewno nie doczekałby się pomocy ze strony Gminy. Podobnie jak porzucony w Krzewnie pies, którego od pół roku mieszkańcy zgłaszają w Urzędzie Gminy, jak do tej pory bez skutku.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.