» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje13 maja 2015 r. rozpoczął się proces dwóch oskarżonych z Cielętnika, właściciela zwierząt i jednego z jego pracowników. Trzeci oskarżony, również pracownik właściciela zwierząt ukrywa się. Nie został do tej pory ujęty i osadzony w zakładzie karnym, co umożliwiłoby rozpoczęcie procesu, dlatego sędzia postanowił wyłączyć jego sprawę do odrębnego postępowania.
Oskarżony wystąpił z wnioskiem, by wyłączyć OTOZ Animals z roli oskarżyciela posiłkowego. Wniosek został odrzucony przez sędziego.
Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia, obaj oskarżeni nie przyznali się do winy. Właściciel zwierząt oskarżony jest za czyn z:
Art. 35 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, art. 278 § 1 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 18 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 270 § 1 kk, art. 284 § 2 kk.
Po przesłuchaniu oskarżonych sędzia odroczył rozprawę na sierpień, kiedy to rozpocznie się przesłuchanie świadków.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.