» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeOtrzymaliśmy zgłoszenie o niedożywionej i zaniedbanej klaczy w stajni w Braniewie.
Podczas pory karmienia koni udaliśmy się pod wskazany adres razem z lekarzem weterynarii, specjalistą chorób koni.
Właściciele i opiekunowie innych koni z tej stajni pokazali nam klacz, której dotyczyło zgłoszenie. Właściciela klaczy w tym czasie nie było w stajni.
Boks był zanieczyszczony, koń stał w gnoju, co jest przyczyną gnicia kopyt.
Klacz była wychudzona, od obecnych w stajni ludzi, dowiedzieliśmy się, że zwierzę karmione jest raz dziennie, podczas gdy lekarz weterynarii zaleca karmienie klaczy przynajmniej dwa razy dziennie. Jako pożywienie dostaje tylko siano, którego zapasy pokazano nam w stajni. Klacz w ogóle nie dostaje owsa.
Lekarz weterynarii stwierdził, że klacz jest wychudzona, co świadczy o podawaniu zwierzęciu niedostatecznej ilości pożywienia.
Inni właściciele i opiekunowie koni trzymanych w tej stajni otrzymali od właściciela klaczy zakaz wkładania paszy objętościowej do boksu w którym stoi klacz.
Art. 6 ust 2 Ustawy o ochronie zwierząt mówi "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
Pkt. 10 utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa,
Pkt.19 utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.
Z uwagi na powyższe zgłosiliśmy zaniedbanie zwierzęcia właściwym organom ścigania z prośbą o niezwłoczne podjęcie stosownych działań zmierzających do ukarania sprawcy.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.