» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeInspektorzy OTOZ Animals sprawdzili dzisiaj i wczoraj punkty sprzedaży żywych karpi.
Żywe ryby sprzedawane są na braniewskim rynku oraz w Intermarche.
Prawo nie reguluje szczegółowo warunków przetrzymywania żywych ryb w sklepach. Baseny i zbiorniki powinny zapewniać rybom właściwe warunki bytowania _ czysta woda, dopasowanie wielkość basenu do liczby ryb, właściwe napowietrzenie wody w basenie. W każdym z punktów sprzedaży warunki te zostały spełnione.
Żywe ryby powinny być obsługiwane z należytą ostrożnością, tak aby nie powodować zbędnego cierpienia i bólu:
_ ryby nie powinny być rzucane,
_ ryby nie powinny być wyciągane z basenu za skrzela, lecz z użyciem podbieraka,
_ ryby poranione nie powinny być utrzymywane w basenach lecz niezwłocznie uśmiercone.
W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu.
Sposób pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie.
_ w pojemnikach z wodą - istotny jest :
wymiar pojemnika, tak aby ryba mogła przyjąć naturalną pozycję
_ w pojemnikach umożliwiających wykorzystanie oddychania skórne tlenem atmosferycznym _
opakowanie nie może ściśle przylegać do ciała ryby.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.