» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje

16 grudnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok w sprawie przeciwko właścicielce małego kundelka oskarżonej o to, że od marca 2016 roku do maja 2016 roku na terenie wioski położonej w gminie Braniewo, znęcała się nad pozostawionym pod jej opieką psem Kajtkiem, tj. o czyn z art. 35 ust. 1a w zw. z art.6 ust. 2 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
Właścicielkę psa Sąd uznał za winną i za to wymierzył jej karę czterech miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze dwudziestu godzin w stosunku miesięcznym; Sąd orzekł przepadek psa Kajtka; Sąd orzekł wobec właścicielki psa zakaz posiadania zwierząt na okres trzech lat; Sąd orzekł wobec oskarżonej nawiązkę w wysokości 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.