» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjePod koniec października skontrolowaliśmy warunki trzymania zwierząt w Młotecznie. W niektórych przypadkach pouczyliśmy mieszkańców tej miejscowości o konieczności poprawienia warunków ich psom. Ocieplenie bud, przedłużenie łańcuchów do wymaganych 3 metrów. Daliśmy na to dwa tygodnie.
16 listopada pojechaliśmy do Młoteczna na wizytę pokontrolną. Większość mieszkańców dostosowała się do naszych uwag. Niestety właściciel dwóch psów nie zrobił nic, by poprawić warunki swoim psom. Psy, tak jak dwa tygodnie wcześniej trzymane na zamkniętym niedużym terenie, pilnujące nie wiadomo czego, bo chyba nie zniszczonego pomieszczenia. Trzymane bez przerwy na zbyt krótkich łańcuchach, właściciel twierdzi, że jeśli przedłuży łańcuchy, to psy będą się wzajemnie atakować. Żaden pies nie miał budy, ani innego schronienia przed zimnem. Jeden pies chronił się we wnęce, wyłożonej częściowo pokruszonym styropianem. Drugi pies podobnie, mógł dostać się do wnęki w budynku, która nie chroniła go przed zimnem. Psy miały dostęp do wody i jedzenia, nie były wychudzone.
Ponieważ właściciel psów nie dostosował się do naszych uwag, powiadomiliśmy policję o wykroczeniu z art. 37.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, " Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9 podlega karze aresztu lub grzywny.
Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.
Jeśli ukaranie właściciela grzywną nie pomoże i podczas następnej kontroli psy będą trzymane w złych warunkach, wówczas zwierzęta zostaną właścicielowi odebrane.


© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.