» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje

30 grudnia 2014r. w Sądzie Rejonowym w Braniewie, II Wydział Karny zapadł wyrok przeciwko właścicielce psa Orzeszka z Żelaznej Góry. Wyrok się uprawomocnił 8 stycznia 2015r.
W sierpniu 2014r. inspektorzy d.s. ochrony zwierząt OTOZ Animals, zostali powiadomieni o głodzonym psie, któremu wrasta w szyję obroża i którego dokarmiają sąsiedzi właścicielki. Kobieta pozostawiła Orzeszka bez zapewnienia mu opieki, przywiązanego do budynku gospodarczego na krótkim łańcuchu, pośród licznych zwierzęcych ekskrementów, nie zapewniając mu stałego dostępu do wody, pokarmu, codziennego ruchu a nadto w wyniku nie luzowania parcianej obroży, w trakcie wzrostu uwiązanego psa, stopniowo wrastała się ona w jego szyję, powodując głęboką ranę, przez co Orzeszek był bezpośrednio narażony na utratę zdrowia i życia.
Sąd orzekł, że właścicielka psa jest winna i za to skazał ją na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 2 lata; Sąd orzekł również przepadek psa Orzeszka oraz środek karny wobec kobiety w postaci zakazu posiadania zwierząt domowych na okres 2 lat.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.