» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeDo braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals wpłynęło anonimowe zawiadomienie dotyczące pozostawionego bez opieki, wody i jedzenia psa w jednej z wiosek Gminy Braniewo. Właścicielką psa jest kobieta, która mieszka obecnie w Braniewie. Kobieta wyprowadziła się z wioski w czerwcu pozostawiając psa trzymanego na łańcuchu przy budzie pod opieką dorosłej córki. 03 września córka właścicielki psa również wyprowadziła się do Braniewa. Pies został sam.
Nasi inspektorzy udali się pod wskazany adres.
Przy wielorodzinnym budynku, obok zniszczonej szopy zobaczyliśmy małego kundelka, o krótkiej brązowej sierści.
Piesek trzymany był na łańcuchu, stał przy budzie. Właścicielki zwierząt nie było na miejscu, od sąsiadów dowiedzieliśmy się, że właścicielka wyprowadziła się do Braniewa w czerwcu, psem opiekowała się jej córka, która często wyjeżdżała do Braniewa, w tym czasie piesek nie dostawał jedzenia i picia. Według zgłoszenia sąsiadów, córka właścicielki kundelka, niedawno również wyprowadziła się do Braniewa, pozostawiając zwierzę samo. Pies nigdy nie był spuszczany z łańcucha, na uwięzi trzymany był non stop.
Zgodnie art. 6 ust.1a Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się znęcania nad zwierzętami.
Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 2 przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
Pkt. 19 utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.
Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, ten, kto znęca się nad zwierzęciem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zgodnie z art. 35 ust 3. w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
Nadto zgodnie z art. 35 ust. 5. w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.
Piesek został z tego miejsca zabrany, powiadomiliśmy KPP w Braniewie o podejrzeniu popełnienia przez właścicielkę i przez opiekunkę psa przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad zwierzętami.
Prześlemy również wniosek do Wójta Gminy Braniewo o tymczasowe odebranie psa.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.