» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje

  1. W roku 2017 nasi inspektorzy przeprowadzili 183 interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt, to o 3 interwencje więcej niż w roku 2016. Interwencje związane były z niehumanitarnym traktowaniem psów, rannych i chorych kotów wolno żyjących, zaniedbanych koni, krów i owiec. Interwencje związane były również z dzikimi zwierzętami jak: ranne i osłabione bociany, łabędzie, gołębie, wróble, młode zające, ranny lis, osierocone oseski jeża;
  2. Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 24 psy, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli;
  3. W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
  4. Dzięki naszym interwencjom w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadło 8 wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami, w tym m.in. kary bezwzględnego więzienia.
  5. Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w Braniewskim Centrum Kultury, przedszkolu Miejskim nr 2, w Zespole Szkół w Lipowinie.
  6. Przeprowadziliśmy "Akcję Karp", " Przynieś Prezent Mikołajkowy", "Spacer na cztery łapy".
  7. Pokryliśmy koszty chipowania, odrobaczeń, odpchleń, zabezpieczenia p. kleszczom, szczepień p. chorobom i szczepień p. wściekliźnie psów przebywających pod naszą opieką, opłaciliśmy koszty leczenia, operacji i innych zabiegów i badań krwi zwierząt odebranych podczas interwencji, pokryliśmy koszty sterylizacji i kastracji psów
  8. Mimo, że nie posiadamy schroniska, udało nam się znaleźć nowe domy dla 52 zwierząt, w tym dla 25 psów i 27 kotów. W tej chwili pod nasza opieka znajduje się suczka Funia, jedno małe chore kociątko i 10 dorosłych kotów.
Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy!

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.