» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje

18 października do Braniewa przyjechali dziennikarze Polskiego Radia Olsztyn. Ich przyjazd związany był z audycją, jaką wyemitowano 20 października, dotyczącą głośnej sprawy obywatela Niemiec z Cielętnika, przeciwko któremu w braniewskim sądzie toczy się postępowanie.
Dziennikarze rozmawiali z inspektor OTOZ Animals ds. ochrony zwierząt, z prokuratorem Sądu Rejonowego w Braniewie a także z prawnikiem OTOZ Animals. Rozmawiali również z Wojewódzkim Inspektorem Weterynaryjnym ds. ochrony zwierząt w Olsztynie.
Z rozmowy możecie dowiedzieć się, że jeden z pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w Braniewie, został ukarany dyscyplinarnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie. Karą ma być zdaniem inspekcji weterynaryjnej odsunięcie pracownika od prowadzenia kontroli w słynnym już gospodarstwie w Cielętniku. Naszym zdaniem kara ta jest nieadekwatna.
Przypomnijmy za co ta kara. Podczas interwencji w 2012 roku to właśnie ten pracownik próbował odwrócić uwagę inspektorów od zagłodzonej klaczy będącej w agonii, twierdził on , że to nie jest warte uwagi, natomiast warte uwagi są fiolki po zużytych lekach będące na parapetach okien. To właśnie ten pracownik, jako jedyny podczas przesłuchiwań na policji oraz w sądzie bronił właściciela zwierząt z Cielętnika. Jak to ma się do pełnionej przez niego funkcji ochrony zwierząt?
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Braniewie broni go w rozmowie z dziennikarzami, twierdząc, że zarzuty o stronniczość pracownika Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Braniewie są bezzasadne. Zarówno on jak i Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny uważają, że jego działania nie miały wpływu na postępowanie w sprawie właściciela zwierząt z Cielętnika. Czy w istocie tak jest?
Wystarczyłoby wysłać do gospodarstwa w Cielętniku innego pracownika, działać razem z nami w celu ochrony zwierząt, a sprawa właściciela zwierząt zaczęłaby się o wiele wcześniej i o wiele wcześniej cierpienia tychże zwierząt zostałyby przerwane.
Posłuchajcie zresztą sami klikając w link poniżej:
audycja farma grozy pod Braniewiem

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.