» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeW związku z publikowaniem przez Panią Agnieszkę Jakubowicz Kamińską oraz jej córkę, na portalu facebook oraz na prowadzonym przez jej córkę blogu nieprawdziwych i szkalujących dobre imię OTOZ Animals wypowiedzi, informujemy, że podjęte zostaną przewidziane prawem środki celem ochrony dóbr osobistych OTOZ Animals przed pomówieniami. Całkowicie niezgodne z prawdą i krzywdzące są twierdzenia jakoby OTOZ miał znaleźć sobie nowy sposób finansowania swojej działalności poprzez bezprawne zabieranie zwierząt i domaganie się pieniędzy za ich zwrot. Oczywiście nieprawdziwe i pozbawione jakichkolwiek podstaw jest też twierdzenie iż: "w całej Polsce odbywają się akcje bezprawnego odbierania zwierząt", które miałby prowadzić OTOZ. Wobec osoby publikującej niezgodne z prawem zarzuty, jeśli niezwłocznie nie usunie krzywdzących OTOZ Animals publikacji, skierowane zostanie powództwo o zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę oraz podjęte zostaną inne środki ochrony prawnej jakie okażą się konieczne dla ochrony dóbr prawnych OTOZ Animals. W drugiej kolejności pozwana zostanie jej córka.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.