» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje12 lipca w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok dotyczący znęcania się nad suczką Kają przez osobę pod opieką której suczka się znajdowała.
W okresie od listopada 2016 roku do 27 grudnia 2016 roku, czyli do czasu naszej interwencji w Braniewie, opiekun suczki rasy airedale terier, należącej do jego rodziców, pozostawiał ją samą bez opieki na terenie opuszczonej posesji bez stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu, nadto jednokrotnie zamknął ją na okres 7 dni w nieogrzewanym garażu tego domu pośród zwierzęcych ekskrementów, bez zapewnienia stałego dostępu do pokarmu, codziennego spaceru, przez co suczka narażona była na utratę zdrowia i życia.
Sąd uznał opiekuna suczki za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym ustaleniem, że nie był właścicielem zwierzęcia, tylko jego opiekunem, kwalifikowanego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. 1a tej ustawy w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. wymierzył mu karę grzywny 500 zl; ponadto sąd orzekł wobec opiekuna Kai nawiązkę w wysokości 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt na rzecz OTOZ Animals Inspektoratu w Braniewie.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.