» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje24 października w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami. Właściciela psa Sita uznano za winnego tego, że w okresie co najmniej od lutego 2017 roku do czasu naszej interwencji w jego mieszkaniu 11 kwietnia 2017 roku w Braniewie, znęcał się nad swoim psem, w ten sposób, że utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa oraz bez odpowiedniego pokarmu i wody, przez co świadomie dopuszczał do zadawania mu cierpień, to jest popełnienia czynu, kwalifikowanego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to:
    wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;
    orzeczono przepadek psa Sita odebranego przez nas w dniu 11 kwietnia 2017 r.;
    orzeczono wobec oskarżonego zakaz posiadania zwierząt na okres 3 lat;
    orzeczono wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 500 zł na rzecz OTOZ Animals Inspektoratu w Braniewie na cel związany z ochroną zwierząt.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.