» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Interwencje3 października 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok sprawy karnej przeciwko właścicielce dwóch kundelków oskarżonej o to, że w nieustalonym okresie do dnia 14 lipca 2017 roku w miejscowości położonej na terenie gm. Frombork, znęcała się nad dwoma psami w ten sposób, że świadomie dopuściła do tego, że psy były utrzymywane w niewłaściwych warunkach, były wystawione na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich życiu i zdrowiu oraz nie otrzymywały odpowiedniego pokarmu przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku tj. o czyn określony w art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Sąd oskarżoną właścicielkę dwóch psów uznał za winną popełnienia czynu zarzucanego jej oskarżeniem i za to skazał ją na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; Sąd orzekł również przepadek dwóch psów należących do oskarżonej.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.