» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

InterwencjeW dniu 08 listopada 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadł wyrok w sprawie rodzeństwa, dwojga właścicieli pięciu psów na terenie gminy Lelkowo. Psy podczas interwencji OTOZ Animals zostały właścicielom odebrane.
Oskarżonych sąd uznał za winnych tego, że w okresie od jesieni 2016 roku do 08 czerwca 2017 roku znęcali się nad pozostającymi pod ich opieką psami, utrzymując je w niewłaściwych warunkach bytowania i w stanie rażącego niechlujstwa, w stanie nieleczonej choroby, bez dostępu do wody o pokarmu i za to na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt skazał kobietę na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując ją do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, jej brata natomiast na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 7 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; obojgu wymierzono nawiązkę w wysokości po 500 zł na rzecz OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie; orzeczono wobec obojga środek karny w postaci zakazu posiadania zwierząt na okres 3 lat; orzeczono przepadek na rzecz Skarbu państw psów odebranych przez OTOZ Animals.

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.