» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Podziękowania


Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe w postaci karmy dla zwierząt, które jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy porzuconym, cierpiącym i bezbronnym zwierzętom.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do efektywniejszego działania naszego Inspektoratu.
Pragniemy podziękować:Panu Marianowi Podziewskiemu Wojewodzie Warmińsko Mazurskiemu

Warmińsko Mazurskiemu Urzędowi w Olsztynie Wydział Obsługi Urzędu Oddział Drogowego Przejścia w Grzechotkach

Pani Ewelinie Liżewskiej z Braniewa

Państwu Magdalenie i Dawidowi Stanny z Braniewa

Pani Martynie Groszek-Mnich z Tolkmicka

Panu Stefanowi Uhrynowi z Braniewa

Pani Iwonie i Józefowi Gronczewskim z Braniewa

Panu Tomaszowi Sielickiemu- Wójtowi Gminy Braniewo

Panu Michałowi Sydorowi z Braniewa

Panu Adrianowi Michalczukowi z Braniewa

Panu Andrzejowi Dudzie z Braniewa

Panu Andrzejowi Zielińskiemu z Braniewa

Panu Janowi Sobolewskiemu z Braniewa

Panu Marcinowi Orłowskiemu z Braniewa

Panu Mirosławowi Orłowskiemu z Braniewa

Państwu Magdzie i Piotrowi Orłowskim z Braniewa

Honoracie Solańskiej z Lipowiny

Martynie Kobylińskiej z Lipowiny

Elizie Kowalczyk z Bemowizny

Panu Maciejowi Waszczyszynowi z Braniewa

Pani Martynie Umięckiej z Kołobrzegu

Grupie Break Dance Ziomki

Grupie HIP-HOP Boryna @ Barollo

Panu Tomaszowi Owczarkowi z Braniewa

Panu Krzysztofowi Pocałujko z Braniewa

Pani Ewie Trzcińskiej-Duda z Braniewa

Pani Annie Kowalczyk- projektantce mody

Grupie Rockowej Tabakan z Braniewa

Pani Teresie Kuliniec z Braniewa

Pani Anecie Rutkiewicz z Elbląga

Pani Annie Pryśko z Braniewa

Panu Józefowi Błażewiczowi z Braniewa

Pani Justynie Szczepkowskiej z Braniewa

Pani Elżbiecie Pietkiewicz z Braniewa

Pani Małgorzacie Dębickiej z Braniewa

Pani Dorocie Hryniewicz z Braniewa

Jerzemu Charzyńskiemu z Braniewa

Pani Emilii Beacie Kaczyńskiej z Braniewa

Panu Kamilowi Stankiewiczowi z Braniewa

Pani Beacie Jurgielewicz z Braniewa

Panu Henrykowi Mrozińskiemu
Burmistrzowi Braniewa

Pani Sylwii Poddubiuk

Pani Teresie Drabińskiej-Dziąg z Braniewa

Panu Leszkowi Dziąg
Staroście Powiatu Braniewskiego

Panu Piotrowi Śliwiakowi z Braniewa

Pani Katarzynie Trusow z Braniewa

Pani Dorocie Mierzwa z Braniewa

Pani Beacie Jarosz z Wilcząt

Panu Sylwestrowi Pilewskiemu

Pani Aleksandrze Mahonowskiej

Panu Radomirowi Ławniczakowi z Braniewa

Panu Patrykowi Jerko

Pani Ewie Dębickiej-Kierul

Panu Markowi Jarosz z Wilcząt

Pani Ewie Magdaleńskiej z Braniewa

Panu Radosławowi Brochockiemu z Braniewa

Pani Oldze Bernasińskiej z Braniewa

Panu Krystianowi Ostrowskiemu z Braniewa

Państwu Beacie i Jackowi Jurgielewiczom z Braniewa

Państwu Bożenie i Zdzisławowi Antoniak z Braniewa

Panu Dariuszowi Hyńko z Braniewa

Pani Dorocie Łasak z Braniewa

Panu Michałowi Sydorowi z Braniewa

Pani Jadwidze Jagielskiej z Braniewa

Pani Marii Makutunowicz z Braniewa

Pani Beacie Tabaczyńskiej z Braniewa

Pani Weronice Szczubełek z Braniewa

Panu Ryszardowi Siedleckiemu z Wilcząt

Pani Beacie Andryskowskiej z Braniewa

Panu Franciszkowi Sosnowskiemu z Braniewa

Pani Emilii Czekień z Braniewa

Pani Agnieszce Wiśniewskiej z Braniewa

Pani Aleksandrze Kwiatkowskiej z Włocławka

Pani Wioletcie Szylin z Braniewa

Panu Jackowi Paszkowskiemu z Braniewa

Pani Katarzynie Kleczek z Olsztyna

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.