» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201

e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1700


Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Przekaż 1% na zwierzęta

Pomóż nam pomagać, wypełniając swój PIT wpisz proszę w rubrykę 124 nasz numer
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0 0 0 0 0 6 9 7 3 0

Wzór poprawnie wypelnionej deklaracji
wzor podatku
Prosimy o wpisanie w rubryce "Informacje uzupełniające" deklarowany cel wpłaty "na Inspektorat w Braniewie" oraz zaznaczenie kwadracika "Wyrażam zgodę". Pozwoli to na przekazanie nam Państwa adresu przez Urząd Skarbowy. Możecie Państwo wówczas sprawdzić, czy Wasz 1 procent dotarł już na nasze konto. My z kolei będziemy informować Państwa cyklicznie o naszej bieżącej działalności, w tym również o tym, jak zagospodarowane zostały wpływy uzyskane z wpłat 1 procenta podatku.

Online możecie państwo rozliczyć się klikając w link:http://www.eopp.pl/otoz9/PitProjekt2017Setup.exe

Pomagamy zwierzętom dzięki Twojemu 1%. To dzięki Państwa wsparciu przez kolejny rok mogliśmy przeprowadzać interwencje, których celem jest skuteczna pomoc zwierzętom.
Pomóż nam w walce o lepszy los zwierząt. To dla nich w roku 2017:

  Nasi inspektorzy przeprowadzili 183 interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt. Interwencje związane były z niehumanitarnym traktowaniem psów, rannych i chorych kotów wolno żyjących, zaniedbanych koni, krów i owiec. Interwencje związane były również z dzikimi zwierzętami jak: ranne i osłabione bociany, łabędzie, gołębie, wróble, młode zające, ranny lis, osierocone oseski jeża;

  Podczas interwencji odebraliśmy ich właścicielom 24 psy, zwierzęta zostały zabrane z powodu zagrożenia ich życia oraz z powodu narażenia ich na cierpienie, w przypadku pozostawienia u dotychczasowych właścicieli;

  W wyniku interwencji złożyliśmy na policję 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami

  Dzięki naszym interwencjom w Sądzie Rejonowym w Braniewie zapadło 8 wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami, w tym m.in. kary bezwzględnego więzienia.

  Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w Braniewskim Centrum Kultury, przedszkolu Miejskim nr 2, w Zespole Szkół w Lipowinie.

  Przeprowadziliśmy akcje: "Akcję Karp", " Przynieś Prezent Mikołajkowy", "Spacer na cztery łapy".

  Pokryliśmy koszty chipowania, odrobaczeń, odpchleń, zabezpieczenia p. kleszczom, szczepień p. chorobom i szczepień p. wściekliźnie psów przebywających pod naszą opieką, opłaciliśmy koszty leczenia, operacji i innych zabiegów i badań krwi zwierząt odebranych podczas interwencji, pokryliśmy koszty sterylizacji i kastracji psów.

  Mimo, że nie posiadamy schroniska, udało nam się znaleźć nowe domy dla 52 zwierząt, w tym dla 25 psów i 27 kotów.

Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy!
Dziękujemy za pomoc w roku 2017. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie, które świadczy o wrażliwości na potrzeby cierpiących zwierząt.

Prosimy o wpisanie w rubryce cel szczegółowy: Inspektorat w Braniewie

Zebrane środki finansowe przeznaczymy na:
  - zakup karmy, leków, szczepionek,
  - wykonanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz z innych przyczyn potrzebujących pomocy,
  - zakup ocieplanych bud, zapewniających psiakom schronienie podczas zimy,
  - działalność zmierzającą do poprawy losu zwierząt gospodarskich (m.in. kampanie edukacyjne),
  - zakup sprzętu umożliwiającego skuteczniejszą pomoc niehumanitarnie traktowanym zwierzętom.
  - przeprowadzenie interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.


Serdecznie dziękujemy za przekazanie jednego procenta podatku na nasze stowarzyszenie. Wasza pomoc ratuje życie wielu zwierzętom.
/>


© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.