» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Przekaż 1% na zwierzęta

Pomóż nam pomagać, wypełniając swój PIT wpisz proszę w rubrykę 124 nasz numer
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0 0 0 0 0 6 9 7 3 0

Wzór poprawnie wypelnionej deklaracji
wzor podatku
Prosimy o wpisanie w rubryce "Informacje uzupełniające" deklarowany cel wpłaty "na Inspektorat w Braniewie" oraz zaznaczenie kwadracika "Wyrażam zgodę". Pozwoli to na przekazanie nam Państwa adresu przez Urząd Skarbowy. Możecie Państwo wówczas sprawdzić, czy Wasz 1 procent dotarł już na nasze konto. My z kolei będziemy informować Państwa cyklicznie o naszej bieżącej działalności, w tym również o tym, jak zagospodarowane zostały wpływy uzyskane z wpłat 1 procenta podatku.
Pomagamy zwierzętom dzięki Twojemu 1%. To dzięki Państwa wsparciu przez kolejny rok mogliśmy przeprowadzać interwencje, których celem jest skuteczna pomoc zwierzętom. Braniewski Inspektorat OTOZ Animals przeprowadził w 2016 r. 180 interwencji poprawiających warunki bytowe i często ratujące życie zwierząt. To o 50 interwencji więcej niż w roku 2015. Interwencje związane były z niehumanitarnym traktowaniem psów, koni, rannych, chorych i otrutych kotów wolno żyjących, ubojem rytualnym, z dzikimi rannymi zwierzętami, sarną, jelonkiem, łabędzicą, zającem, bocianami, pająkiem ptasznikiem, wężem zbożowym i myszołowem. Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy! Jeżeli nadal chcecie Państwo, abyśmy ratowali zwierzęta, prosimy, pomóżcie nam pomagać przekazując swój 1% z podatku dochodowego na ratowanie zwierząt Nasz KRS: 0000069730 Z dopiskiem " NA INSPEKTORAT W BRANIEWIE" w rubryce Cel szczegółowy Możecie nas wesprzeć jednorazową wpłatą: Nasz nr konta: bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. : 79 1600 1462 0008 6657 5050 6001 W wyniku interwencji przeprowadzonych w 2016 roku na policję trafiło 15 zawiadomień dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa, 8 psów i 5 kotów zostało przez nas odebranych właścicielom, w sądzie Rejonowym w Braniewie zapadło 5 wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzętami, 4 postanowienia o umorzeniu dochodzenia, 3 postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, niedawno otrzymaliśmy 2 zawiadomienia o wszczęciu dochodzenia dot. znęcania się nad zwierzętami i 1 zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu. Przeprowadziliśmy akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach braniewskich: Gimnazjum nr 2, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie, przedszkole Miejskie Nr 2. Prowadziliśmy "Akcję Karp", " Przynieś Prezent Mikołajkowy", "Spacer na cztery łapy". Pokryliśmy koszty leczenia chorych i rannych kotów i psów, ich odrobaczeń, szczepień i odpchleń oraz chipowania. Zakupiliśmy obroże p. kleszczom i pchłom dzięki internetowym adopcjom. Opłaciliśmy koszty zabiegów sterylizacji i kastracji adoptowanych od nas psów oraz kotów. Pokryliśmy koszty leczenia chorych gołębi, łabędzicy z urazem kości biodrowej, nura czarno szyjnego. Opłaciliśmy koszty badań RTG psów i kotów po urazach, oraz koszty badania rezonansem magnetycznym psa w lecznicy w Grudziądzu. Pokryliśmy koszty leczenia szopa, jerzyka, myszołowa i sarny. W NETTO przeprowadzamy przez cały rok zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających pod naszą opieką. Wydaliśmy do adopcji 48 kotów i 36 psów. Liczba ta nie jest duża z racji tego iż pod naszą opieką znajdują się wyłącznie psy i koty porzucone na terenie Braniewa oraz odebrane podczas interwencji w Braniewie. W tej chwili mamy 4 psy którym szukamy domów, są to: Ziutek, Nero, Leo, Funia . Liczba ta jest niewielka, dzięki dużej liczbie adopcji w ciągu roku, ok. 95% adopcji. Leo to jedyny pies, który jest u nas ponad rok. Nie dokonalibyśmy tego, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci dobrowolnych wpłat na nasze konto, oraz wpływów z 1% z Państwa podatku dochodowego za które z całego serca dziękujemy!
Dziękujemy za pomoc w roku 2016. Liczymy na Państwa dalsze wsparcie, które świadczy o wrażliwości na potrzeby cierpiących zwierząt.

Prosimy o wpisanie w rubryce cel szczegółowy: Inspektorat w Braniewie


Zebrane środki finansowe przeznaczymy na:
  - zakup karmy, leków, szczepionek,
  - wykonanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz z innych przyczyn potrzebujących pomocy,
  - zakup ocieplanych bud, zapewniających psiakom schronienie podczas zimy,
  - działalność zmierzającą do poprawy losu zwierząt gospodarskich (m.in. kampanie edukacyjne),
  - zakup sprzętu umożliwiającego skuteczniejszą pomoc niehumanitarnie traktowanym zwierzętom.
  - przeprowadzenie interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Online możecie państwo rozliczyć się klikając w link: https://www.eopp.pl/pit/animals


Serdecznie dziękujemy za przekazanie jednego procenta podatku na nasze stowarzyszenie. Wasza pomoc ratuje życie wielu zwierzętom.


© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.