» Interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt

» Ratujemy i znajdujemy nowe domy dla psów i kotów

» Prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich oraz działalność edukacyjną

» POMÓZ NAM POMAGAĆ - nasz numer konta:
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals"
Inspektorat w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
inspektorat w Braniewie


ul. Katedralna 9
14-500 Braniewotel: 781 015 201
tel: 514 839 198
gg: 13876099
e-mai: m.hynko@otoz.pl


Czynne:
Pon. - Pt: 1000 - 1600


BNP PARIBAS
Oddział Braniewo
79 1600 1462 0008 6657 5050 6001


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730


www.braniewo-otoz.strefa.pl

Nasi Przyjaciele

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM OTOZ ANIMALS !

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych ,którzy kochają zwierzęta i chcą poświęcić im troche swojego czasu do wolontariatu. W zoo przebywają pieski które każdego dnia czekają na spacery i zabawy z człowiekiem. Potrzebują tego ponieważ życie za kratami nie jest przyjemne. Chwila zabawy, głaskanie czy spacer po parku sprawia ,że wraca im wiara w człowieka. Będąc wolontariuszem możesz także ofiarować dom tymczasowy.

Co to jest wolontariat?
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Kim jest wolontariusz?
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne Będąc wolontariuszem może obchodzić swój dzień: Dzień wolontariusza - corocznie obchodzony jest dzień wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez UNESCO w roku 1981

Regulamin wolontariatu:
§1
Wolontariat w OTOZ ANIMALS Inspektorat w Braniewie działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami.

§2
Wolontariuszem może być:


° osoba, która ukończyła 18 rok życia;
° przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną;
° osoba niepełnoletnia potrzebuje zgody pisemnej rodziców;
° osoba która kocha zwierzęta i jest wrażliwa na ich los


§3
Zakres obowiązków wolontariusza określa podpisana z nim umowa.

§4
Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje Inspektor OTOZ ANIMALS w Braniewie - wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujacych przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio temu pracownikowi.

Kontakt:
Inspektor OTOZ ANIMALS w Braniewie
Dział Kontakt - kliknij

Poświęć troche czasu i daj nadzieję tym biednym istotom!

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" inspektorat w Braniewie.